Warning: Creating default object from empty value in /home/ipagcom/public_html/wp-content/themes/desire/admin/admin.php on line 366
Bireysel ve kurumsal destek programları | Motivasyon ve hedef belirleme | İPAG Özel Eğitim ve Danışmanlık - Samsun

Motivasyon ve hedef belirleme

Birey açısından motivasyon, bireyin kişisel ihtiyaçların doyurulmasından, bireyin kendini gerçekleştirmesine kadar birçok evreleri kapsar. çalışma hayatı açıdan motivasyon ise, şirket üyelerinin çalışmaya başlamalarını, çalışmalarını sürdürmelerini ve görevlerini istekle yerine getirmelerini sağlayan güçlerin veya mekanizmaların tümü anlamını taşir. Böylece bireyin motivasyonu yükseldiğinde ve belirli bir hedefe yönlendirildiğinde iş verimi optimum düzeyde olur. EĞİTİMİN AMACI: Eğitimin amacı bireyin hem kişisel hayatında hem de iş hayatında kendisine uygun [...]

İkna etme ve algıları yönlendirme

İkna, inançları, tutumları, niyetleri veya davranışları değiştirmeye yönelik iletişim sürecidir. Belirli bir tek kişiyi veya bir grubu ikna etmek, ikna tekniklerinin doğru kullanımıyla mümkündür. İkna girişimi, bilince veya bilinçaltına yönelik de olabilir; sözel veya sözel olmayan mesajların kullanımı biçiminde de olabilir. EĞİTİMİN AMACI Bireysel ve toplumsal ilişkilerde kişiyi özel kılacak ikna tekniklerinin katılımcılara kazandırılması. Söz ve cümle kalıplarını daha etkin ve güçlü kılabilecek iletişim tekniklerinin [...]

İnsanın kendisiyle ve başkalarıyla iletişim becerileri

EĞİTİMİNİN AMACI İletişim, birlikte yaşayan ya da çalışan herhangi bir grup insanın- 2 kişi de olsa 2000 kişi de olsa- başarılı olması için gerekli temel unsurdur. Birbirini anlayabilmenin temelidir ve işbirliği yapabilmek için köprü vazifesi görür. İletişim nerede başlar? İyi bir iletişimci olmak için gereken beceriler nelerdir? İletişim sadece güzel konuşmaktan mı ibarettir, yoksa insana özgü bu yaşam becerisinin daha derin gizleri var mıdır? Ve [...]

Beden dili semineri

Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır. Bu yüzden de sözel mesajlardan daha çok beden dilimizle iletişim kurarız ve duygu ve düşüncelerimizi karşımızdakilere bir şekilde iletiriz. Beden dilinin yani sözsüz iletişimin iş dünyasındaki rolü büyük. Özellikle bir yönetici ya da politikacının beden dilini nasıl kullandığı çok önemli. Eğer sözleriniz beden dilinizle [...]

Yönetici eğitim programları

Bu eğitimde, Yönetici eğitim programlarının amacı yöneticilerin ve yönetici adaylarının deneyimlerine paralel olarak karşılaşabilecekleri güçlüklerle başa çıkmalarını ve yeni yöneticilik becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Yöneticiler için performans geliştirme Yöneticilerin, çalışanlarını motive edebilmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri ve kaynaklarına ulaşabilmeleri amacıyla kendi liderlik özelliklerinin güçlendirilmesi ve işler hale getirilmesi amaçlanmaktadır. İlişkilerde ihtiyaçlar ve stratejik ilişki yönetimi Katılımcıların iş yaşamında verimli ilişkiler kurabilmelerini ve insan ilişkilerini yönetebilmelerini sağlayacak temel ihtiyaçlarını [...]

Perakende sektörü eğitimleri

Perakende Sektöründe Müşteri İlişkilerini Geliştirme Eğitimleri * Temel Yardım ve İletişim Becerileri * Çözüm Odaklı Uzlaşma Yönetimi * Zor Müşterilerle Başa Çıkma * Etkin Satış Becerileri: İyi ve Kötü Zamanlarda * İnsanlar Neden Satın Alır? İstek mi İhtiyaç mı? Perakende Sektöründe Ürün Güvenliği Eğitimleri * Ürün Güvenliğini Sağlamada Psikolojik Farkındalık Eğitimi * Yöneticilere Yönelik * Çalışanlara Yönelik * Güvenlik Personellerine Yönelik * Etik Olmayan Müşteri [...]